Back

Founder quỹ Newman: “Người Hong Kong vẫn chưa mở lòng với Nhân dân tệ điện tử”

July 18, 2023

New Thumbnail

Đầu tháng 7, Interlock đã có buổi phỏng vấn với Adrian Lai, nhà sáng lập Newman Capital về bối cảnh quy định và thị trường crypto ở Hong Kong. Theo ông, “Hương Cảng” không chỉ là trung tâm crypto quan trọng của châu Á mà còn của cả thế giới.

Subscribe to Our Newsletter

Stay informed and connected with the latest updates by subscribing to our newsletter.