[Hong Kong] – In a monumental leap towards advancing Web3 consumer mass adoption, Newman Group proudly unveils its official Web3 strategic partnership with Complex Chinese. Together, Newman Group and Complex Chinese aim to establish Asia as the preeminent hub for Web3. This collaboration marks a pivotal moment, setting the stage for an exhilarating journey at […]

幣圈寒冬之後,眾多遊戲開發者進行了不同嘗試,試圖找出一款韌性與「價值」兼顧的Web3遊戲。 — — 撰文:黃舜煬;編輯 鄧詠筠

在同日的傳媒交流會上,陳展程(Ray)與Newman Capital創辦人及管理合夥人賴譽芹(Adrian)共同揭幕9GAG的最新Web 3.0創意工作室「Memeland」

Foresight News 消息,由 Foresight Ventures 与 Foresight News 联合主办的「FORESIGHT 2023 」年度峰会上,在《大浪淘沙 | Web3 连续创业者「香江对话」》圆桌论坛中,Newman Capital 创始人 Adrian Lai 在回答「香港发展 Web3 的优势是什么」时回答,香港是一个国际金融中心,是链接东西方的纽带。此外,Newman Capital 将加大投资香港本土 Web3 项目的力度,除资金外还将给予项目方其他支持。

新世界旗下支援初創企業的開放式創新平台「Eureka Nova」,今日(8日)舉行「新世界創新挑戰賽2023」,今屆比賽分別聚焦於Web3及可持續發展,吸引約300間來自外國、中國內地及香港的初創參加,當中Web3比賽與本港風險創投公司「Newman Capital」首度合辧。

Today, Scroll, a leading native zkEVM scaling solution for Ethereum, and Newman Capital, a Web3 technology venture capital firm, are thrilled to announce their partnership as co-hosts of the highly anticipated ETH Hong Kong event.

This is a conversation between Coin98 and the founder of Newman Capital, a Hong Kong-based Venture Capital firm that invests in many well-known Web 2 and Web 3 companies, such as Reddit and Dapper.

Đầu tháng 7, Interlock đã có buổi phỏng vấn với Adrian Lai, nhà sáng lập Newman Capital về bối cảnh quy định và thị trường crypto ở Hong Kong. Theo ông, “Hương Cảng” không chỉ là trung tâm crypto quan trọng của châu Á mà còn của cả thế giới.

This is a conversation between Coin98 and the founder of Newman Capital, a Hong Kong-based Venture Capital firm

Hong Kong just implemented new rules to license exchanges – quietly sanctioned by China. But with Beijing being so fickle, can it be the world’s next crypto hub?